0

“De context kan … voortdurend naar alle kanten

en zonder einde worden uitgebreid.

De grenzen waar men een context laat beginnen en ophouden,

worden altijd willekeurig getrokken

en kunnen steeds worden verlegd.

Bij de afbakening wordt iets beslist

dat principieel niet beslisbaar is.”

 

 

Samuel IJsseling

Macht en onmacht